V posledních letech lze vysledovat poměrně zajímavý trend v oblasti stavebnictví. Stále větší množství soukromých objektů totiž využívá takzvané ploché střechy. Přinášejí nejednu výhodu. Namátkou jde o snadnou realizaci ve srovnání s klasickými šikmými střechami, dále pak o design atd.

Minimální hodnoty sklonu u plochých střech jsou pevně dané


Pro ploché střechy je vždy zásadním bodem jejich sklon. Obecně lze takto označit střechy, které mají sklon menší nežli 5 °, zpravidla se však u běžných staveb pohybuje mezi 3 – 5 °. Pakliže by spád střechy byl menší, přinášelo by to nejrůznější potíže. Zejména tedy tvorbu kaluží během dešťů, protože voda při takto malém sklonu nemá šanci efektivně odtékat ze střechy do okapů nebo vtoků. Zadržování vody na střeše by v dlouhodobějším horizontu mohlo mít za následek výrazné snížení životnosti použitých materiálů a objektu jako takového, nehledě na potíže s vlhkým zdivem a stěnami v případě zatečení do interieru, což by mělo rovněž negativní vliv na zdraví obyvatel objektu v souvislosti s tvorbou plísní a příliš vysokou vlhkostí vzduchu.


Minimální sklon ploché střechy je daný platnými právními normami.
Ty je tudíž zapotřebí brát v potaz vždy, když dochází k realizaci nové střechy, případně k rekonstrukci té stávající. Někdy se sklon střechy uvádí nejen ve stupních, ale také v procentech. Doporučovaná minimální hodnota 3 % pak znamená, že sklon je 3 centimetry na metr plochy.