Vodotěsné izolace plochých střech

IZOLACE STŘECHY PROTI VODĚ – IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH – pojem, známý všem stavebníkům velice důvěrně. Zejména izolace stavebních objektů proti vodě představují fenomén, který se nevyplácí řešit svépomocí. Dokonale provedené vodotěsné izolace plochých střech, teras, balkonů a spodních staveb mohou majitele novostavby, případně rekonstruovaného objektu v budoucnu ušetřit mnoha starostí se zatékáním či promáčením s nutností dalších stavebně sanačních prací.

Po mnohaletých zkušenostech doporučujeme tyto práce svěřit odborné firmě, která má historii v daném oboru a je schopná dodržet nejen záruky, ale i technologické postupy pro aplikaci izolačních systémů.

Pro vodotěsné izolace plochých střech doporučujeme volbu kvalitních materiálů, kde cena nemá být rozhodující kritérium.

 

Vodotěsné izolace plochých střech, opravy, rekonstrukce, novostavby

Firma EKISYS spol. s r.o. Jindřichův Hradec, držitel Certifikátu řízení jakosti dle norem ISO 9001:2001 Vám pomůže vyřešit problém v oblasti izolací plochých střech všech typů včetně klempířských, zateplení plochých střech a hromosvodářských prací. Zaměřujeme se především na aplikaci systémů na bázi měkčeného PVC, který se dnes nejčastěji používá při rekonstrukci střech. Životnost krytin, dle výrobce dosahuje 20ti až 40ti let. Naše společnost poskytuje až dvanáctiletou záruku na provedené práce a po dobu této záruční doby provádí zdarma 1x ročně kontrolu spolehlivosti izolačního systému střechy.

Hydroizolační fólie jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Vyznačují se výbornou rozměrovou stálostí. Používá se několik typů podle způsobu aplikace. Liší se nosnou vložkou. Jsou UV stabilní, mají vysokou odolnost proti průrazu, krupobití, odolávají prorůstání kořínků a jsou samozhášivé. Díky stále se zlepšující receptuře vyhovují zkoušce pro použití do požárně nebezpečného prostoru ZP 2/1991 – zkouška A. Fólie jsou chemicky odolné.

Použité klempířské prvky z poplastovaného plechu – okapnice, zhlaví atik, ukončovací a systémové prvky – nevyžadují žádnou údržbu. Ověřená délka životnosti fólie činí 40 let, přičemž životnost prověřená laboratorními zkouškami na kombinované namáhání od ozónu Uva, Uvb, zmrazovací cykly apod. dosahuje 70 let. Odolnost proti průrazu a pružnost si materiál zachovává i při nízkých teplotách až -25°C.Systém je vhodný pro provádění „zelených, vegetačních“ střech nebo tak zvaných „obrácených střech“.

Rekonstrukce střešního pláště ploché střechy

Při renovaci střech fóliovým hydroizolačním systémem může být folie kladena na všechny běžné podklady (beton, panely, ocelové konstrukce, dřevo, tepelné izolace všeho druhu) i na původní (např. asfaltovou) krytinu.
Obnova hydroizolační funkce střechy se provádí pomocí nové povlakové krytiny z PVC fólie. Tento systém, který je dlouhodobě ověřen jak na stavbách v ČR, tak v ostatních evropských i mimoevropských státech. Je založen na kvalitě zdvojené hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Mechanické kotvení a podkladní syntetická textilie zajišťují „dýchání “ střešního pláště, zabraňují vzniku boulí, umožňují odvedení stávající vlhkosti mimo konstrukci střechy. Při rekonstrukci je vhodné provést zateplení střešní konstrukce ať už pěnovým polystyrenem či minerální vatou. Vždy Vám přinese úsporu nákladů na vytápění. Samozřejmě takto provedený systém je pochůzný a stává se pro Vás zcela bezúdržbový po celu dobu životnosti.

Svařitelnost

Fólie se vyznačují vynikající svařitelnosti. Zvláště významný je fakt, že tato svařitelnost je výborná i po dlouhé době, což se pozitivně uplatní například při doplňování nového prostupu na střeše apod.

Vhodnost použití v požárně nebezpečném prostoru

Hydroizolační fólie ve skladbě střešního pláště na tepelné izolaci z minerálních vláken nebo na skladbě EPS polystyren + podkladní separace ze sklovlákna VLIES, vyhovuje zkoušce pro použití do požárně nebezpečného.

Odolnost proti prorůstání kořínků

Materiál používaný při výrobě všech typů fólií je odolný proti prorůstání kořínků. To umožňuje používat fólie všude tam, kde hrozí poškození hydroizolace kořeny rostlin (např. vegetační střechy).

Bazén

Mechanicky kotvené fóliové systémy jsou vhodné pro povrchovou izolaci rekonstruovaných i nově zřizovaných bazénů.
PVC izolace jsou pro tento účel nabízeny v několika barvách a vzorech, hladké, případně s protiskluzným povrchem.

Jezírko

Pokud uvažujete o vybudování jezírka na své zahradě a to jak koupacího, tak okrasného, stačí vyhloubit jámu požadovaného tvaru a naši izolatéři Vám svaří fólii libovolné velikosti a tvaru. Tloušťka fólie může být 1,0 až 1,5 mm. Barva fólie je hnědozelená a dobře dotváří přírodní ráz jezírka. Svařování se provádí horkovzdušně na vrstvě netkané geotextilie.

Asfaltové modifikované pásy pro izolaci střech

Hydroizolační pásy z asfaltu modifikovaného SBS kaučuky s vložkou z kvalitní polyesterové rohože. Pás je určen pro izolace všech částí staveb. Kvalita asfaltové hmoty i nosné vložky umožňuje použití i v místech zvýšeného namáhání.

Kvalitní asfaltová hmota

Silná modifikace asfaltové hmoty SBS kaučuky, respektive elastomery dodávají pásům vynikající elasticitu a ohebnost i při extrémních teplotách.

Povrchová úprava

Minerál – pískovaný povrch Dekor – břidličný posyp v několika barevných odstínech.

Ochrana proti UV záření

Pásy se vyrábí s ochranným břidličnatým šupinatým posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti vlivům UV záření, snižuje povrchovou teplotu a zvyšuje estetický dojem střechy.

Zemní izolace PVC foliemi

Jsou určeny pro izolační povlaky všech typů spodních částí staveb, proti zemní vlhkosti, prosakující vodě, proti proniku ropných látek, agresivních kapalin a výluhů do vnitra objektů nebo slouží jako protiradonová bariéra. Při požadavku zateplení spodní stavby, je tepelná izolace kladena na izolační povlak. Plastové fólie jsou aplikovány v jedné nebo dvou vrstvách.

Je osvědčená jako spolehlivá izolace proti vlhkosti

 • spodních staveb budov
 • tunelů
 • kolektorů

Možnosti využití jsou od menších staveb až po náročné stavby velkého rozsahu

 •  izolace RD
 • izolace bytových domů
 • náročné izolace spodní stavby rozsáhlých objektů
 • tunelů

Podle náročnosti stavby je možné volit

 •  hydroizolace z jedné vrstvy fólie
 • dvojitý hydroizolační systém

Dvojitý hydroizolační systém

 •  kontrola těsnosti systému v průběhu provádění
 • kontrola těsnosti systému po zakrytí ochrannými vrstvami a před provedením obalových konstrukcí spodní stavby
 • kontrola těsnosti v průběhu životnosti objektu s možností přesné lokalizace poruchy
 • možnost utěsnění systému v případě hydroizolačního defektu

Izolace proti radonu

Fólie svojí strukturou a tloušťkou zajišťuje spolehlivou izolaci zemních staveb proti pronikání radonu z podloží.

Izolace proti ropným produktům

jsou vhodné pro:

 • čerpací stanice PHM
 • parkovací plochy
 • montážní jámy
 • nádrže, tanky na ropné látky

Odolnost proti namáhání

Fólie mají vynikající mechanické vlastnosti (poměrné prodloužení, pevnost v tahu, ohebnost). Tyto parametry jí dávají velkou odolnost proti nepříznivému vlivu pohybů, deformací i nerovností podkladu. Fólie velmi dobře odolává proražení.

Další vlastnosti

 •  odolnost proti prorůstání kořínků
 • chemická odolnost

 Zemní izolace asfaltovými pásy

Zejména u jednodušších a menších objektů lze s úspěchem aplikovat asfaltové pásy v jedné či dvou vrstvách, plnoplošně přivařené na napenetrovaný podklad.

Zaujal vás článek? Potřebujete vodotěsnou izolaci nebo zateplení vašeho domu? Kontaktujte nás.