Zateplování fasád

Společnost EKISYS spol. s r.o. Jindřichův Hradec se řadí k průkopníkům zateplování fasád domů v ČR, které provádí od roku 1992.

Za poslední několikaleté období jsme provedli ročně cca 15 000 m2 zateplovacích systémů, včetně klempířských prvků, úprav hromosvodů či zateplení střešních plášťů.

Neustálé zvyšování cen za energie, nákladů na vytápění či klimatizování objektů přivádí logicky majitele nezateplených objektů k podniknutí nezbytných kroků. Zde platí staré dobré rčení „čím dříve, tím lépe“. U nedostatečně izolovaného objektu nemá valný význam samostatná výměna některých komponent (okna, dveře, změna otopného systému), základním řešením je provedení kvalitního zateplení, často efektivně provedeného i s novou vnější podobou a dalšími revitalizačními úpravami.

Technické důvody, proč zateplovat fasády domů

 • zlepšení tepelné pohody v bytech
 • odstranění kondenzace páry – příčiny vzniku plísní
 • snížení teplotní dilatace konstrukce
 • vytvoření nové ochrany původního povrchu
 • snížení přehřívání budovy v letních měsících
 • nové architektonické řešení vzhledu budovy

Zateplování fasád a budov se opravdu vyplatí

Na níže uvedených grafech můžete vidět, jaký je vývoj energií v České republice za posledních 10 let.
U elektrické energie je to od roku 2000 průměrné zvýšení cen o cca 8 % a u zemního plynu „ šplhá „ průměrné zdražování k 11 % ročně.
Tyto zdražení jsou nejvíce markantní za poslední 4 roky, kdy u el.energie je to celých 31% a u plynu dokonce 53% !!!
Pokud by vývoj energií rostl v budoucnu podobným tempem,bude úspora energií jednoznačně nejlepší možnou investicí pro každého z nás.

 

Regenerace panelového domu přináší tyto výhody:

 • Úspory za vytápění 30 % až 50 % současných nákladů
 • Zvýšení tržní hodnoty bytu až o 50 %
 • Při komplexní renovaci – úspory více než 10 % nákladů ve srovnání s postupným prováděním jednotlivých regeneračních kroků
 • Zlepšení kvality bydlení ( mikroklima, snížení hlučnosti, moderní a estetické prostředí)
 • Prodloužení životnosti objektu
 • Ochrana životního prostředí v důsledku snížení nároku na emise CO2
 • Opravený dům je vnímán obyvateli i okolím vždy příznivě, jako „nová adresa“

Komplexní řešení zateplování fasád

Současné problémy panelových domů, jejich stav je výsledkem vlivu mnoha faktorů a odpovídají úrovni technických znalostí , schopnosti tehdejší společnosti tyto znalosti aplikovat a také tehdejšímu způsobu života a životní úrovni

Tyto komplexní příčiny vyvolaly zhruba po třiceti letech potřebu aktuální změny, která, má.li být účinná opět dlouhodobě – aspoň 30let, musí být také komplexní. Musí zahrnout všechny potřebné regenerační kroky. Zásahy do stavebních konstrukcí při regeneraci domu spolu navzájem souvisí (příklad: okna – fasáda – parapety) a vždycky je výhodnější tyto zásahy provést koordinovaně v rámci jednoho společného řešení v jednom časovém úseku. Jedním z důležitých přínosů regenerace domu je úspora energie díky tepelně technickým úpravám. Optimální úspory dosáhneme jedině, když proveden celý komplexní soubor úprav, které jsou popsány v energetickém auditu.Úspěch regenerace panelového domu správným postupem investora, jehož úkolem je uvést do souladu řešení technické a způsob financování oprav.

Zaujal vás článek? Potřebujete zateplení fasády vašeho domu? Kontaktujte nás.