Zateplení plochých střech

S dlouholetou zkušeností provádíme zateplení plochých střech, rekonstrukce střech, zateplení plochých střech i realizace kompletního zastřešení. Provádíme izolace plochých střech. Pracujeme s kvalitními materiály a postupy, které zaručují životnost a nutnost minimální následné údržby. V rámci projektu zpracujeme i technickou dokumentaci nové střechy.

Střecha plní nejen ochranou funkci před poškozením budovy deštěm. Kvalitně provedený plášť střechy s dostatečnou tepelnou izolací vám ušetří značné prostředky pro energie na vytápění.

Sklon ploché střechy – minimální sklon ploché střechy

V posledních letech větší množství soukromých objektů realizuje takzvané ploché střechy. Konstrukce ploché střechy přináší řadu výhod.
Více informací o sklonu ploché střechy.

Rekonstrukce ploché střechy – zateplení ploché střechy je nutná v případě:

  • Narušené celistvosti pláště nebo izolace střechy
  • Špatného kotvení střechy
  • Koroze nebo degradace pláště a klempířských prvků
  • Nevhodně řešené konstrukce nástaveb nebo pozdějších stavebních úprav

Nejvážnějším a nejvíce viditelným problémem je zatékání do samotného střešního souvrství. Vlhkost se usazuje ve zdivu a nosné konstrukci, dochází k poškození nosných prvků a šíření zdravotně nebezpečných plísní. Zároveň dochází k porušení tepelné izolace, úniku tepla.

Často se setkáváme i s problémem špatně řešené tepelné izolace střechy. Zejména u starších budov nebyla dodržována správná skladba jednotlivých vrstev. Střecha tak nedokáže reagovat na změny počasí. Při topné sezoně dochází k velkému úniku tepla a naopak v letních měsících střecha teplo kumuluje na úkor komfortu v obytných částech. Často chybí parozábrana, tedy speciální folie, která brání prostupu vodních par do jednotlivých vrstev, prodlužuje životnost střechy a zároveň zabraňuje šíření plísní a koroze.

Před každou prací pečlivě posuzujeme reálný stav střechy. Našim zákazníkům se vždy snažíme doporučit nejvhodnější postup i materiál pro rekonstrukci. Samozřejmě bereme ohled na představy i finanční možnosti. Dbáme na pečlivou práci a jednotlivé kroky předem konzultujeme.

Společnost EKISYS spol. s r.o. Jindřichův Hradec působí nejčastěji v regionu Jihočeského kraje, ale rádi vám poradíme a zajistíme kompletní realizaci opravy střechy, vodotěsné izolace plochých střech, izolaci proti radonu, zateplení fasád, stavební práce a další související práce kdekoli v České republice.

V případě zájmu o podrobnější informace zateplení a rekonstrukci střechy nás neváhejte kontaktovat emailem nebo telefonicky.