U mnoha staveb se majitelé mohou setkat s tím, že je objektům vytýkán přílišný výskyt radonu. Tato látka má při dlouhodobějším působení a vysoké koncentraci výrazně negativní vliv na lidské zdraví. Proto je u nově stavěných objektů, kde dojde k naměření příliš vysokých hodnot, nezbytné provést protiradonovou izolaci. Tu lze provést samozřejmě i u starších domů, ke je ovšem účinnost omezená kvůli složitému odizolování již stojících stěn.


Izolace proti radonu tedy znamená zabránění jeho dalšímu výskytu v nebezpečném množství.

Jak se izolace proti hromadění radonu provádí?

V současné době se izolace proti radonu provádí pokládkou kvalitních PVC fólií, které do značné míry nahrazují tradiční asfaltové pásy. Pokud se použijí právě asfaltové pásy, je důležité, aby byly správně a dostatečně pevně svařené, jinak dochází k tomu, že se skrze vlhkost bude radon postupně v objektu usazovat a dojde tedy znovu ke zvýšení jeho hodnot. U PVC fólií, které jsou v současnosti upřednostňovány, je pokládka snazší, a to i pokud jde o spojení jednotlivých kusů.
Rovněž se tím snižuje i riziko, že se do objektu dostane zemní vlhkost či voda.


Bezpečné hodnoty radonu jsou dnes dány normami.
Každá nová stavba, ale i starší objekty, by je měly splňovat. Je pravdou, že se v České republice ve srovnání s okolními zeměmi vyskytuje poměrně značné množství budov, kde je hydroizolace proti radonu zapotřebí provést.